By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
LS Models 44248 NS Personenwagen ICR 2.Kl. Ep.IVLS Models 44248 NS Personenwagen ICR 2.Kl. Ep.IV
 • Nieuw
  € 69,95Prijs
  BUSCH 52600-103 - MERCEDES BENZ SPRINTER "TEXELHOPPER 2018" (NL)BUSCH 52600-103 - MERCEDES BENZ SPRINTER "TEXELHOPPER 2018" (NL)
  • Nieuw
  • Aanbieding!
  € 23,85€ 28,85Normale prijsPrijs
  EXACT-TRAIN EX11086 - NS ICR STEUERWAGEN BS (FARBE GELB/ROT) BENELUX EPOCHE IV
  • Nieuw
   € 124,95Prijs
   EXACT-TRAIN EX11085 - NS ICR REISEZUGWAGEN B (FARBE GELB/ROT) BENELUX EPOCHE IV
   • Nieuw
    € 79,95Prijs
    EXACT-TRAIN EX11084 - NS ICR REISEZUGWAGEN B (FARBE GELB/ROT) BENELUX EPOCHE IV
    • Nieuw
     € 79,95Prijs
     EXACT-TRAIN EX11083 - NS ICR REISEZUGWAGEN A4B6 (FARBE GELB/ROT) BENELUX EPOCHE IV
     • Nieuw
      € 79,95Prijs
      EXACT-TRAIN EX11082 - NS ICR REISEZUGWAGEN B (FARBE GELB/ROT) BENELUX EPOCHE IV
      • Nieuw
       € 79,95Prijs
       EXACT-TRAIN EX11081 - NS ICR GEPÄCKWAGEN BKD (FARBE GELB/ROT) BENELUX EPOCHE IV
       • Nieuw
        € 79,95Prijs
        EXACT-TRAIN EX11080 - NS ICR REISEZUGWAGEN A (FARBE GELB/ROT) BENELUX EPOCHE IV
        • Nieuw
         € 79,95Prijs
         EXACT-TRAIN EX11125 - NS ICR PLUS REISEZUGWAGEN B (FARBE BLAU) EPOCHE IV
         • Nieuw
          € 79,95Prijs

          Privacybeleid MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service)

          https://www.miniatuurcenter.nl/

          Over ons privacybeleid

          MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens

          die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij

          over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële

          doelstellingen ter beschikking aan derden.

          Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

          MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is

          14/09/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit

          privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden

          gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook

          leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en

          welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

          Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

          vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

          Over de gegevensverwerking

          Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

          beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

          Webwinkelsoftware

          Mijn Webwinkel

          Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. De webshop is in zijn geheel door mij zelf ontwikkeld.

           

          Webhosting

          Vimexx

          Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx . Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en

          gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

          van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische

          maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op

          grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

          E-mail en mailinglijsten

          MailChimp

          Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen

          doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de

          ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp

          beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk

          maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te

          gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te

          delen.

          Vimexx

          Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft

          passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

          gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

           

           

           

          Payment processors

          Mollie

          Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

          Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

          creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

          persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

          dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

          Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens

          van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

          gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

          Beoordelingen

          voorlopig geen

          Voorlopig nemen we geen rewies af

          Verzenden en logistiek

          PostNL

          Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

          de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

          adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

          uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

          ook aan deze partijen ter beschikking.

          DHL

          Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

          de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres

          en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

          overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter

          beschikking.

          DPD

          Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

          gebruik van de diensten van PostNL / DHL / DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor

          noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL / DHL / DPD delen. PostNL / DHL / DPD

          gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL / DHL

          / DPD onderaannemers inschakelt, stelt PostNL / DHL / DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

          Facturatie en boekhouden

          MoneyBird

          Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird.

          Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens

          worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd

          verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om

          uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en

          zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere

          doeleinden dan hierboven beschreven.

          via de webshop van Prestashop

          Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

          Moneybird / Acumulus / Prestashop. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking

          tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw

          persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird / Acumulus / Prestashop is tot

          geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird / Acumulus / Prestashop

          gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

          Externe verkoopkanalen

          Geen

          We verkopen alleen via onze eigen webshop

          Doel van de gegevensverwerking

          Algemeen doel van de verwerking

          Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

          verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

          (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

          verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

          gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

          verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

          tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

          Automatisch verzamelde gegevens

          Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

          dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

          besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

          Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

          In voorkomende gevallen kan MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service) op grond van een wettelijke

          verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

          van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen

          de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

          Bewaartermijnen

          Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

          aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

          tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

          facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

          termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

          wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

          Uw rechten

          Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

          betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

          rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

          afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

          gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

          legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

          administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

          machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

          klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

          verkeerde manier gebruiken.

          Inzagerecht

          U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

          daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

          privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

          sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

          die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

          opgeslagen.

          Rectificatierecht

          U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

          daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

          voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

          sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

          Recht op beperking van de verwerking

          U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

          herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

          privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

          sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

          langer worden verwerkt.

          Recht op overdraagbaarheid

          U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

          daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

          onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

          verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

          over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

          waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

          koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

          Recht van bezwaar en overige rechten

          U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

          door of in opdracht van MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service). Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk

          de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat

          zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en

          daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele

          besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit

          recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor

          privacyzaken.

          Cookies

          Google Analytics

          Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

          Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

          Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

          gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google

          diensten.

          Cookies van derde partijen

          In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

          privacyverklaring.

           

           

          Wijzigingen in het privacybeleid

          Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

          recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

          met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

          Contactgegevens

          MiniatuurCenter (WOKO Handel en Service)

          Bosbes 10 9408LM Assen Nederland T (062) 443-7724 E info@miniatuurcenter.nl

          Contactpersoon voor privacyzaken

          S. van der Woude-Konosic